Základní škola

Naše základní škola se nachází v obci, která je obklopena lesy a rybníky, je bránou do chráněného údolí Peklo, které dovede turisty podél Robečského potoka až do 6 km vzdálené České Lípy. Na jaře je údolí pokryto bílým kobercem květů bledule jarní. Samotná budova školy stojí na začátku Valdštejnské lipové aleje uprostřed obce.

Mnoho let byla škola dvojtřídní, od šk. roku 2013/2014 se stává trojtřídní. Vyučují se zde děti od 1. do 5. ročníku. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny pro 30 dětí.

Škola organizuje mnoho mimoškolních akcí, některé pořádá pro všechny spoluobčany v Zahrádkách, pořádá pro děti i sedmidenní pobyt ve škole v přírodě, nabízí dětem výběr z několika odpoledních bezplatných kroužků.

Do naší školy a školky dochází i děti z okolních obcí – z Kvítkova, Holan, Hostíkovic, Stvolínek a České Lípy.

Základní škola vstoupila 1. 1. 2003 do právní subjektivity a v rámci této změny došlo ke sloučení s mateřskou školou a také se školní vývařovnou.

Dnes se náš právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Zahrádky, příspěvková organizace skládá z těchto součástí:

  • základní škola
  • mateřská škola
  • školní družina
  • školní vývařovna
  • školní výdejna

Ve školním roce 2021/2022 je 37 žáků základní školy rozděleno do 3 tříd:

  • tř. 10 žáků prvního a druhého ročníku
  • tř. 17 žáků třetího a pátého ročníku
  • tř. 10 žáků čtvrtého ročníku

Školní družina má zapsáno v jednom oddělení 30 dětí.
Mateřská škola má 25 dětí v jedné smíšené třídě, 3 děti na domácí škole .

Nahoru