Školní družina

Školní družina má kapacitu 30 žáků v jednom oddělení. Od 4. 9. 2023 jsou do ŠD přednostně přijímáni žáci 1. - 3. ročníku a žáci dojíždějící.

Provoz

V době školního vyučování je provoz ŠD denně od 6.45 - 7.45 a dále od 11.45 - 16.30 hodin. Žák, který se do ŠD přihlašuje, musí odevzdat rodiči vyplněný a podepsaný zápisní lístek, na kterém je uvedeno v kolik hodin bude ze ŠD odcházet a jmenovitě s kým.

Poplatky

Měsíční poplatek za ŠD činí 100,- Kč a hradí se 2x ročně. V říjnu 400,- Kč, v únoru 600,- Kč.

Činnosti v družině

Náplň činnosti školní družiny je zaměřena na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, sport a pobyt venku, hudební činnosti, rozvoj lidských tradic a další.

Nahoru