Projekty kterých se účastníme

Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!

Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!

Naše škola se účastní projektu s názvem „Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!“ s reg. č. 13/019/4210a/451/000016.

Ovoce do škol

EU peníze školám

Projekt personální podpory

PERSONÁLNÍ PODPORA  projekt personální podpory s finanční podporou Evropské unie.

Projekt personální podpory spolufinancovaný EU.

Nahoru