Vánoční jarmark 2023

Vánoční jarmark 2023

Zveřejněno: 29. 11. 2023 – 20. 12. 2023

VÁNOČNÍ JARMARK se letos uskutečnil ve čtvrtek 24. listopadu. V 16 hodin jsme se sešli na školní zahradě, kde byly připravené stánky s nejrůznějším zbožím a chutným občerstvením. Před červeným domečkem mohli návštěvníci, kteří se sešli v hojném počtu, shlédnout vystoupení dětí z mateřské i základní školy. Děti se mohly zabavit v teple domečku při rukodělných a výtvarných dílničkách. Po vystoupení se nad hřištěm rozzářil nádherný ohňostroj a na zahradě se rozsvítil náš vánoční strom. Předvánoční atmosféru podtrhla hra na dobový flašinet a vánoční koledy. Velké poděkování patří všem těm, kteří nám věnovali své výrobky i výtečné dobroty, ale také všem pomocníkům z řad rodinných příslušníků a pracovníků obecního úřadu. Především ale všem zaměstnancům školy, kteří na přípravě jarmarku, i jeho hladkému průběhu, pracovali intenzivně dlouho předem. Těšíme se za rok. Prohlédněte si fotografie

Lampionový průvod 2023

Lampionový průvod 2023

Zveřejněno: 20. 11. 2023 – 12. 12. 2023

Tak, jak se již stalo tradicí, sešli jsme se v předvečer svátku sv. Martina na lampionovém průvodu. S rozsvícenými lampiony se před naší školou sešly děti od těch nejmenších, v doprovodu rodičů, až po ty úplně velké. Průvod prošel vesnicí až k zámku. Tam děti zazpívaly Martinovi písničku s přáním brzké sněhové nadílky. Za velice přívětivého počasí jsme si užili příjemný podzimní podvečer. Prohlédněte si foto

Medové snídaně

Medové snídaně

Zveřejněno: 20. 11. 2023 – 5. 12. 2023

V úterý 31. října k mám do školy přijela babička Babeta, aby nám přiblížila práci včelařů i práci včel v rámci projektu Medové snídaně. Z hodin prvouky a přírodovědy známe význam včel pro přírodu i člověka, že med je zdravá potravina i lék. Nyní jsme se ale prakticky seznámili s reálnými pracovními pomůckami, které ke své práci včelaři používají. Už víme, co to je kuřák, česnový uzávěr, kovová výhybka, lopatka na med, šroubovací klícka nebo rozpěrák. Že v úlu žijí včely, trubci a královna, co to jsou včelí produkty, to jsme také věděli, ale proč se královna označuje barvou značícím pístem? Paní lektorka nám vše poutavě vysvětlovala, přivezla mnoho pomůcek, které jsme si se zaujetím prohlédli a náležitě prozkoumali. Na závěr se mladší děti proměnily ve včeličky a pilně sbíraly pyl, který dávaly na kytičky. Školáci poznávali stromy a keře podle listů a páťáci se zabavili malým testíkem. Od paní lektorky jsme byli všichni pochváleni za své vědomosti, ale i chování, a byli jsme odměněni drobnými dárky v podobě medových lízátek, pastelek, omalovánek a medu. Jak jsme si dopoledne užili, si prohlédněte ve fotogalerii. Prohlédněte si fotografie

Nahoru