Mateřská škola

V mateřské škole je otevřeno jedno smíšené oddělení pro děti od 2 do 6 let. O děti pečují 2 paní učitelky s jednou školní asistentkou. Provozní doba MŠ je od 6:30 - 16:30 hodin. V době velkých letních prázdnin je MŠ uzavřena 6  týdnů. V případě velkých oprav či malování je MŠ uzavřena 8  týdnů.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá v první polovině května. Rodiče musí vyplnit žádost o přijetí do MŠ a následně nechají vyplnit evidenční list ošetřujícím pediatrem.

Poplatky

Měšíční poplatek v MŠ je stanoven na 250,- Kč a hradí se 2x ročně. V říjnu 1000,- Kč a v únoru 1750,- Kč. Předškolní děti jsou od poplatků osvobozeny.

Činnost

Učitelky s dětmi pracují podle ŠVP a měsíčních plánů, které jsou přizpůsobeny věku dětí. V MŠ probíhá logopedická náprava od věku 4 let, kterou provádí 2 učitelky.

Každoročně se předškolní děti účastní plaveckého výcviku v rozsahu 10 hodin a také pětidenního pobytu ve škole v přírodě na některé z horských chalup.

Mateřská škola hojně využívá přilehlou prostornou školní zahradu s herními prvky a multifunkční hřiště.

Nahoru