ZÁPIS do 1. ročníku základní školy.

Zveřejněno: 2. 4. 2024 – 20. 4. 2024

Zápis do 1. roč. ZŠ na školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 17. dubna 2024 od 13 hodin do 16 hodin v budově školy. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky. Zákonný zástupce předloží u zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Případné informace na tel. 724549340

Nahoru